M2_logo_246x360

Margaréta zeneismeret 2.

kiegészítő anyagok

Margaréta zeneismeret 2.

kiegészítő anyagok

1. rész: DALOK - ZENEMŰVEK - ZENEI ISMERETEK
Régi táncdal – Ungaresca
5
Az ötfokúság
6
KVINTVÁLTÓ dallamok lá‑pentatonban
7
DÚR hangsor – DÚR hármashangzat   C‑dúr​
8
MOLL hangsor – MOLL hármashangzat   a‑moll​
9
Felütés  G-dúr​
10
e-moll
11
D-dúr
12
h-moll
13
A-dúr
14
fisz-moll
15
Olvasógyakorlatok az eddig tanult hangnemekben (triola, szekvencia)
16
Hangközfordítás
17
Kis SZEXT
18
Nagy SZEXT
19
F-dúr
20
d-moll
21
B-dúr
22
g-moll
23
Esz-dúr
24
c-moll
25
Kis SZEPTIM
26
Nagy SZEPTIM
27
-végű dallamok fi-vel
28
-végű dallamok fi-vel
29
Kvintváltó dallamok fi-vel
30
   
31
Változó ütem
32
Váltakozó ütem
33
A háromféle moll
34
Dallamos moll gyakorlása
35
Kis nyújtott és kis éles ritmusok
36
   
37
Régi táncdallamok
38
Olvasógyakorlatok páros ütemekben (Alla breve)
39
 
40
   
41
Olvasógyakorlatok 3/4‑ben
42
3/8-os ütem
43
Felütés páros ütemekben
44
Nyolcad felütés páros ütemben
45
 Táncok páros ütemekben
(musette, kontratánc, gavotte, rigaudon, bourrée)
46
 
47
Táncok páratlan ütemekben
(menüett, sarabande, ländler, keringő)
48
 
49
Dalok és kánonok – ŐSZ
50
Dalok és kánonok – TÉL
51
Dalok, kánonok – TAVASZ
52
Dalok, kánonok – NYÁR
53
Quodlibet
54
2. RÉSZ OLVASÓ ÉS HALLÁSGYAKORLATOK
Az ábécés hangok gyakorlása
55
Ötfokú dallamfordulatok
56
Dúr és moll dallamfordulatok
57
Ritmusgyakorlatok páros ütemekben
58
Ritmusgyakorlatok páratlan ütemekben
59
Ritmusgyakorlatok felütéssel
60
Kvintváltó gyakorlatok   A háromféle moll hangsor
61
Hangközök
62
Hármashangzatok
63
Improvizáció
64
Dallamdiktálás
65
Rejtvények
66