M1_logo_246x360.png

Margaréta zeneismeret 1.

kiegészítő anyagok

Margaréta zeneismeret 1.

kiegészítő anyagok

1. rész: DALOK - ZENEMŰVEK - ZENEI ISMERETEK
Ismétlés
5
DÓ-PENTATON
6
LÁ-PENTATON
7
NYOLCAD és NYOLCAD SZÜNET, SZINKÓPA
8
Tiszta PRÍM – Tiszta OKTÁV
9
ÉLES ritmus
10
NYÚJTOTT ritmus
11
Tiszta KVINT dó-pentaton dallamokban
12
Tiszta KVINT lá-pentaton dallamokban
13
Lefelé KVINTVÁLTÓ népdalok
14
Lá-pentaton dalok ti, és vendéghanggal, SZEKUND
15
Dó – PENTACHORD
16
Lá – PENTACHORD
17
D-dó – h-lá
18
Hármas ütem
19
TERC
20
SZEKVENCIA
21
TRIOLA
22
Kérdő-felelő dallamok
23
Tiszta KVART
24
  
25
TIZENHATODOK
26
  
27
DÚR hangsor
28
C-dúr
29
DÚR hármashangzat
30
   
31
MOLL hangsor
32
a-moll
33
MOLL hármashangzat
34
   
35
F-dúr
36
d-moll
37
G-dúr
38
e-moll
39
D-dúr
40
h-moll
41
Népdalok fi-vel
42
Lefelé KVINTVÁLTÓ népdalok fi-vel
43
Régi táncok
44
FELÜTÉS
45
JELES NAPOK DALAI
46
   
47
DALOK
48
KÁNONOK
49
HÍRES ZENESZERZŐK ARCKÉPCSARNOKA
J. S. BACH, G. F. HÄNDEL
50
W. A. MOZART, L. van BEETHOVEN
51
BARTÓK BÉLA, KODÁLY ZOLTÁN
52
2. RÉSZ OLVASÓ ÉS HALLÁSGYAKORLATOK
A törzshangok gyakorlása
53
Az ábécés törzshangok gyakorlása violin- és basszuskulcsban
54–55
Feladatok a dó-pentaton dallamokhoz
56
Feladatok a lá-pentaton dallamokhoz
57
Gyakorlás dó-pentachord hangkészletben
58
Gyakorlás lá-pentachord hangkészletben
59
Dó-végű olvasógyakorlatok
60
Lá-végű olvasógyakorlatok
61
A módosított hangok gyakorlása ábécés névvel violin- és basszuskulcsban
62
Ritmusgyakorlatok – ismétlés
63
Ritmusgyakorlatok
64–65
A hangközök gyakorlása
66
Kvintváltó gyakorlatok
67
DÚR hármashangzatok gyakorlása
68
Moll hármashangzatok gyakorlása
69
REJTVÉNYEK
70–72